TẠP DỀ DA BÒ

  • tạp dề da bò, trâu 100%, chuyên dùng người tiếp xúc hóa chất,hàn xì,đông lạnh...
  • Giá: Liên hệ

THÔNG TIN CHI TIẾT